ساعات کار بخش کنسولی
از دوشنبه تا جمعه
8 صبح الی 12 ظهر
ساعات کار سفارت
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 8 الی 4

گالری فیلم