معرفی سفیر

سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد

نام:سید محمد علی

نام خانوادگی:حسینی

تاریخ تولد:

محل تولد:

وضعیت خانوادگی:متاهل 

تحصیلات:

زبان خارجی:انگلیسی

سوابق کاری: