صفحه نخست

به منظور سهولت در اخذ روادید جمهوری اسلامی ایران، اتباع کشور پاکستان می توانند از تاریخ 2019/12/01 با مراجعه به سایت evisa.mfa.ir نسبت به دریافت روادید الکترونیک و یا راستی آزمایی روادید خود اقدام نمایند.